top of page
LUCKY-FUSE-5cm-x-5cm edit color.png

ผ้าซับกระเป๋า

 

เรามีผ้ากระเป๋าที่แตกต่างกันมากกว่า 20 แบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปการทอที่ต่างกันเช่น

แบบทอลายทแยง และ แบบทอลายก้างปลา

ผ้ากระเป๋าของเรายังหลายระดับคุณภาพ ซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น น้ำหนักผ้า โครงสร้างผ้า สัมผัสมือ ความหนานุ่ม ที่ให้คุณสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม ช่วยเสื้อผ้าของคุณมีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และ

มีประสิทธิภาพ

View Gallery

ผ้ากระเป๋า ลายผ้าเป็นบั้ง (ก้างปลา)

 

• มีหลากหลายส่วยผสมให้เลือกคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
• ด้วยความหลากหลายของชนิดสินค้าคุณภาพเเละความต้องการ ทางเราสามารถนําเสนอผ้ากระเป๋า หลากหลาย โครงสร้าง, ส่วนผสม, น้ำหนัก, ผิวผัส, นุ่มหรือเเข็ง เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงวัตถุประสงค์ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

สําหรับ: ซับกระเป๋า, ซับชุดเสื้อผ้า เเละ อื่นฯ

สําผัส: นิ่ม, กลาง, เเข็ง
สินค้า: มีหลากชนิดให้เลือก บาง, หนา, นุ่ม เเละ เเข็ง
หน้ากว้าง: 112ซม., 147ซม. (44", 58")
นํ้าหนัก: 65 ถึง 150 กรัม
สี: ขาว, ขาวนวล, เทาดํา เเละ ดํา ฯลฯ
ส่วนผสม: 100% ฝ้าย, โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย (T/C), 100% โพลีเอสเตอร์

ผ้ากระเป๋า - ผ้า T/C ต่างๆ

 

• มีมากกว่า 10 ชนิดให้เลือกคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
• ด้วยความหลากหลายของชนิดสินค้าคุณภาพเเละความต้องการ ทางเราสามารถนําเสนอผ้ากระเป๋า หลากหลาย โครงสร้าง, ส่วนผสม, น้ำหนัก, ผิวผัส, นุ่มหรือเเข็ง เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงวัตถุประสงค์ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

• มีจำหน่ายในส่วนผสมที่แตกต่างกันอาทิเช่น ฝ้าย 100%, ทีซี (T/C) 50/50; 65/35; 80/20; 90/10 และอื่น ๆ รวมถึง โพลีเอสเตอร์ 100% ฯลฯ

สําหรับ: ซับกระเป๋า, ซับชุดเสื้อผ้า เเละ อื่นฯ

สําผัส: นิ่ม, กลาง, เเข็ง
สินค้า: มีหลากชนิดให้เลือก บาง, หนา, นุ่ม เเละ เเข็ง
หน้ากว้าง: 112ซม., 147ซม. (44", 58")
นํ้าหนัก: 65 ถึง 150 กรัม
สี: ขาว, ขาวนวล, เทาดํา เเละ ดํา ฯลฯ
ส่วนผสม: 100% ฝ้าย, โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย (T/C), 100% โพลีเอสเตอร์

View Gallery
bottom of page