top of page
LUCKY-FUSE-5cm-x-5cm edit color.png

ชิ้นปก สําหรับชุดสูท

 

ชิ้นส่วนสักหหลาดรองปกสูทสำเร็จรูปของเรานั้นทำมาผ้าสองส่วน ผ้าหางม้าและผ้าสักหลาด ที่เย็บประกอบเข้าด้วยกันอย่างปราณีต ทำให้ปกสูทอยู่ทรง แข็งแรง รักษารูปทรงโค้งได้ถาวร เหมาะกับการขึ้นรูปทรงให้กระชับรอบคอ

View Gallery

ชิ้นปก สําหรับชุดสูท (สําเร็จรูป)

• ชิ้นปกซับปกสูทสําเร็จรูป
• เพิ่มประสิทธิภาพ
• มาตรฐานคงที่
• ลดความผิดพลาด
• ประหยัดเวลา
• ลดค่าเเรง
• เพิ่มผลผลิต
• ลูกค้าสามารถออกเเบบตามรูปทรงที่ต้องการได้

คุณสมบัติ:-
• รูปเเบบมาตรฐาน
• จัดวางเรียงชิ้นงานอย่างเป็นลําดับและเย็บโดยแรงงานที่มีความชํานาญการ
• สามารถเลือกชนิดของ สักหลาดสําหรับซับปกสูท เเละ ผ้าหางม้า - ซับใต้ปกชุดสูท ควบคู่ตามความต้องการได้
• เเละสามารถกำหนด ความ นุ่ม/เเข็ง ของชิ้นงานได้อย่างที่ต้องการ
• มีชิ้นงานให้ทดลองหลังจากได้รับใบยืนยันสั่งซื้อ
• เหมาะสำหรับโรงงานตัดเย็บขนาดเล็กถึงใหญ่

bottom of page