top of page
LOGO REFLEX.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX เพื่อความปลอดภัย

โลกมักจะมีที่มืดมิด การมองเห็นสามารถช่วยชีวิตได้

เรามีสินค้าสะท้อนแสงแบรนด์ REFLEX ที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิดสำหรับหลากหลายแอพพลิเคชั่นการใช้งาน

สินค้าของเรามีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแถบผ้าสะท้อนแสงชนิด กันไฟลาม ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับความปลอดภัยทางทะเล เพื่อเย็บติดหรือรีดติดบน เสื้อผ้า เสื้อเซฟตี้ เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อกั๊ก ชุดหมี ชุดรปภ ชุดกีฬา ชุดลำลอง ชุดยูนิฟอร์มชุดกันไฟลาม ชุดดับเพลิง ชุดผจญภัย ชุดกู้ภัย ชุดใช้ในอุตสาหกรรม หรือจะเป็นจำพวก หมวก กระเป๋า รองเท้า หรือ แถบสะท้อนแสงที่สามารถไดคัทเป็น โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงามอีกมากมาย ที่ลูกค้าสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เรายังมีแถบสะท้อนแสงหลากสีให้เลือก อาทิเช่น สีเงิน สีเทา สีเหลือง สีส้ม สีดำ แล้วแต่การใช้งาน ที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับของคุณในเวลา กลางวัน กลางคืน และ ในที่อับแสง เพื่อความปลอดภัย และ สวยงาม

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำ

REFLEX | สินค้า
REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดเย็บติด
3M-Refective Thailand - Garment Sew-on.j
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX
แถบสะท้อนแสง ชนิดเย็บติด

แถบผ้าสะท้อนแสง REFLEX ชนิดเย็บติด ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เย็บติดกับ เสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดเซฟตี้ ชุดลำลอง ชุดกันไฟ  
ชุดปฏิบัติการทางทะเลชุดยูนิฟอร์ม ต่าง ๆ หมวก กระเป๋า รองเท้า และ อื่น ๆ อีกมากมาย ที่ลูกค้าสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มความสวยงาม และ เพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นทั้งกลางวันและเวลากลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดรีดติด
work wear protective2.jpg
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX

แถบสะท้อนแสง ชนิดรีดติด

แถบสะท้อนแสง REFLEX ชนิดรีดติด ได้ออกแบบมาเพื่อ  ใช้รีดติดเสื้อผ้า  ชุดนิรภัย  ชุดลำลอง  ชุดกันไฟ  ชุดยูนิฟอร์ม  รองเท้า  กระเป๋า ชุดกีฬา  ตัด เป็นตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ยึดติดง่ายด้วยการรีด  และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อความสวยงามและ เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง สำหรับความปลอดภัยทางทะเล
3M-Reflective SOLAS.jpg
3M-Reflective SOLAS.jpg
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX

แถบสะท้อนแสง สำหรับความปลอยภัยทางทะเล

แถบสะท้อนแสง REFLEX ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เย็บติดกับ เสื้อชูชีพ ชุดเซฟตี้ ชุดยูนิฟอร์มสำหรับผู้ที่ปฏิบัติการทางนำ้และทางทะเล   เพิ่มความมองเห็นในระยะไกลได้ดี แม้ในสถานการณ์ที่มีสภาวะที่มีแสงสว่างน้อย เพิ่มความปลอดภัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟลาม
Firehose
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX

แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟลาม (แบบเย็บติด)

 

แถบผ้าสะท้อนแสง REFLEX ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เย็บติดกับ เสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดเซฟตี้ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิง ที่ต้องการการป้องการการลุกลามของสะเก็ดไฟ ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ทำให้ปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ และ นำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟลาม (แบบรีดติด)

แถบสะท้อนแสง REFLEX ชนิดกันไฟลาม แบบรีดติด ได้ออกแบบมาเพื่อใช้รีดติดเสื้อผ้า ชุดนิรภัย ชุดเซฟตี้ ชุดกันไฟ ชุดยูนิฟอร์ม หรือ ชุดผจญเพลิง ที่ต้องการการป้องการการลุกลามของสะเก็ดไฟ ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ สามารถรีดติดได้ง่าย ทนต่อการซัก และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดใช้ในอุตสาหกรรม
miners working
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX

แถบสะท้อนแสง ชนิดใช้ในอุตสาหกรรม (แบบเย็บติด)

 

แถบผ้าสะท้อนแสง REFLEX ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เย็บติดกับเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดนิรภัย ชุดเซฟตี้ ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในเหมืองแร่ หรือ ในอุตสาหกรรม ที่ต้องการความคงทนของชุดปฏิบัติงาน ชุดที่ต้องซักล้างแบบอุตสาหกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ที่ต้องการความคงทน ได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

แถบสะท้อนแสง ชนิดใช้ในอุตสาหกรรม (แบบรีดติด)

 

แถบสะท้อนแสง REFLEX ชนิดใช้ในอุตสาหกรรม (แบบรีดติด) ได้ออกแบบมาเพื่อใช้รีดติดกับ เสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดนิรภัย
ชุดเซฟตี้ ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในเหมืองแร่ หรือ ในอุตสาหกรรม ที่ต้องการความคงทนของชุดปฏิบัติงาน ชุดที่ต้องซักล้าง
แบบอุตสาหกรรม รีดติดได้ง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ที่ต้องการความคงทน ได้ตามความเหมาะสม 
เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟและใช้ในอุตสาหกรรม
3M-reflective Flame & Industrial.jpg
REFLEX LOGO - BIG R.png

แถบสะท้อนแสง REFLEX

แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟและใช้ในอุตสาหกรรม (แบบเย็บติด)

แถบผ้าสะท้อนแสง REFLEX ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เย็บติดกับ เสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดเซฟตี้ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิง ที่ต้องการการป้องการการลุกลามของสะเก็ดไฟ ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ทำให้ปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ  ปฏิบัติงานอยู่ในเหมืองแร่ หรือในอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทนของชุดปฏิบัติงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

แถบสะท้อนแสง ชนิดกันไฟและใช้ในอุตสาหกรรม (แบบรีดติด)

แถบสะท้อนแสง REFLEX ชนิดกันไฟและใช้ในอุตสาหกรรม (แบบรีดติด) ได้ออกแบบมาเพื่อใช้รีดติดกับ เสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม 
ชุดเซฟตี้ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิง ที่ต้องการการป้องการการลุกลามของสะเก็ดไฟ ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ทำให้ปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ ปฏิบัติงานอยู่ในเหมืองแร่ ชุดที่ต้องซักล้างแบบอุตสาหกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

แถบสะท้อนแสงของ D.S.K. จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ 'REFLEX' เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ์เม้นท์ แบรนด์ชั้นนำซึ่งแถบสะท้อนแสงของเรานั้นมีทั้งแบบแถบผ้าที่ใช้เย็บติด และ แถบสะท้อนแสงแบบรีดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบ โลโก้ ทำเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง ตัวเลข และ ตัวหนังสือหรืออื่นๆ เพื่อไปรีดบนเสื้อผ้าให้มีความสวยงาม

REFLEX | แถบสะท้อนแสง ชนิดไม่ยืด
8912-3m-scotchlite-reflective-material-f
REFLEX LOGO - BIG R.png